wastewater treatment

Optimal wastewater treatment technologies

חברת סוטוק הנדסה סביבתית עוסקת בייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים.

החברה מובילה את תחום הכלכלה המעגלית בתעשייה בארץ.

סוטוק מאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים שעולים הון לרווח, ע"י שימוש בטכנולוגיות חדשניות ועבודה עם חברות התכנון, ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם.

סוטוק בעלת ניסיון מעשי בתחומי ייעוץ סביבתי, טיפול בשפכים תעשייתיים, ייצוא פסולת וניהול פרויקטים.

החברה נותנת מעטפת כוללת לכלל האישורים הסביבתיים הנדרשים למפעל יחד עם פתרונות טכנולוגיים וספקי קצה במטרה להפחית עלויות עבור הלקוח בתחומי השפכים, הפסולת, המים והאנרגיה.

טיפול בשפכים תעשייתיים

על ידי שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם ניתן לטפל בשפכים בצורה זולה ואפקטיבית.

ייצוא פסולת

מציאת אתרי קצה בארץ ובעולם במחירים הזולים ביותר שניתן למצוא.

ייעוץ סביבתי וכלכלה מעגלית

על ידי שינוים תפעוליים ותהליכים קטנים ניתן לעשות הבדל גדול של העלויות השונות.

פירוש המילה סוטוק מסלובקית הוא "הנקודה בה שני הנהרות נפגשים". חברת סוטוק עובדת יחד עם שותפיה ולקוחותיה, בכדי להפוך את האתגרים להזדמנויות, וליצור יחדיו פתרונות אפקטיביים כלכליים וסביבתיים.

לקוחות ושותפים לדרך:

פז בתי זיקוק

תעשייה פטרוכימית, ייצור כימיקליים, זיקוק דלקים ,אנרגיה

לוכסמבורג תעשיות

חומרי הדברה, תעשייה כימית, ייצור כימיקלים

דור כימיקלים

תעשייה כימית, ייצור כימיקלים

טבע תעשיות פרמצבטיות

תעשייה פארמצבטית,ייצור תרופות

קבוצת בז"ן

תעשייה פטרוכימית, ייצור כימיקליים, זיקוק דלקים ,אנרגיה

זוהר דליה

תעשיית מוצרי טיפוח,ייצור דטרגנטים,ייצור כימיקלים

מקסימה תהליכים

הפרדות גזים ,תעשייה כימית

טכניון מכון טכנולוגי לישראל

מחקר,הוראה, פיתוח טכנולוגיה

סמ"א שירותי תובלה

אחסון ולוגיסטיקה

גלובל דטרגנטים

תעשיית מוצרי טיפוח,ייצור דטרגנטים,ייצור כימיקלים

אמקו-ים

אחסון ולוגיסטיקה

 

Mobile :+972-54-7499711 Email : maor@sutok.co.il Adress: Haifa , Israel. ​​​© 2020 by Sutok | Site Map

 

  • sutok YouTube
  • Instagram Sutok
  • Facebook Sutok
  • LinkedIn Sutok
  • Twitter Sutok

היתר רעלים | היתר פליטה | תסקיר השפעה על הסביבה | פינוי פסולת מסוכנת | ייעוץ סביבתי | תיק מפעל | טיפול בשפכים | טיפול בפסולת מסוכנת