top of page
חריגות שפכים

  טיפול בחיובי שפכים מתאגיד המים, טיפול בחריגות שפכים

     

בשנת 2014 הוסדרו תקנות חדשות בנושא שפכי מפעלים המוזרמים למערכות הביוב העירוניות. תקנות אלו מגדירות שפכים האסורים ושפכים חריגים להזרמה לביוב. התקנות מגדירות ערכי סף להזרמה בהתאמה לסוג המזהם ולתחום פעילות המפעל. באחריות תאגידי המים הפזורים ברחבי הארץ לנטר ולדגום את שפכי המפעלים השונים במטרה לאתר חריגות. על מפעלים אשר בהם ימצאו חריגות שפכים, יוטלו קנסות. הקנסות נקבעות לפי סוג המזהם שנמצא, ריכוזו, ספיקת המים של המפעל ועוד מספר פרמטרים. לכל מפעל לפי תחום הפעילות שלו כמות דיגומים שנתית המותאמת אליו. מטרת הניטור הוא זיהוי חריגות בשפכים המגיעים מאתרים שונים.

התקנות להזרמת השפכים מתייחס גם לעסקים גדולים כמו מפעלים תעשייתיים, מפעלים כימיים מכוני טיפול שפכים אזוריים וגם עסקים קטנים כמו מסעדות, אולמות אירועים, מכבסות, מוסכים. במקרים רבים דווקא עסקים קטנים מקבלים  קנסות בסכומים גבוהים, ביחס למחזור שלהם, מתאגידי המים והביוב. במקרים רבים מפעלים ועסקים קטנים בפרט לא מודעים כלל לקיומן של החריגות, והדרכים להתמודד איתם. מיותר לציין שעבור עסקים קטנים כל שקל שמשולם על חריגות משמעותי הרבה יותר .

בכפוף לתקנות השפכים המוזרמים למערכות הביוב, רשאים תאגידי המים לדגום נקודתית שפכים, ללא הודעה מוקדמת, בשטחי מפעלים שונים בכדי לאתר חריגות. בתום התהליך יקבל המפעל דו"ח, המפרט את סוגי חריגות השפכים השונות . במידה ומדובר בשפכים אסורים המפעל יידרש לתת הסברים בנוגע לחריגות למשרד הגנת הסביבה. מפעלים אשר לא יסדירו את הליקויים יחוייבו בקנסות נוספים על ידי תאגיד המים או יזומנו לשימועים במשרד הגנת הסביבה.

 

מאז הסדרת התקנות החדשות קיימת מגמה עולה של ניתור ודיגום שפכים על ידי תאגידי המים השונים, יחד עימה מגמת עלייה בשיעורי הקנסות המוטלים על מפעלים ובתי עסקים שונים עקב חריגות שפכים. כיום, כעבור "תקופת חסד" בה אפשרו תאגידי המים למפעלים להסתגל לתקנות החדשות, ואפשרו הארכות והקלות מסויימות, הוחמרה האכיפה בנושא זה.

 

לצוות המהנדסים של סוטוק מגוון פתרונות טכנולוגיים ותפעוליים לבתי העסק ומפעלים . החברה בעלת ניסיון עשיר בתחומי ייעוץ סביבתי, ליווי רגולטורי  וטיפול בשפכים. צוות המהנדסים מתעדכן יום יום בתקנות ובתיקונים החדשים היוצאים הן מתאגידי המים והביוב(הכפופים לרשות המים) והן לתקנות המשרד להגנת הסביבה. תהליך העבודה כולל את כלל השלבים מניתוח תהליכי של המפעל או בית עסק, כתיבת המלצות, התאמת טכנולוגיות והתאמת התהליך לשינויים הנדרשים, ועד להטמעת נהלי עבודה בצוותי העובדים. מניסיוננו ניתן לחסוך עד מאות אלפי שקלים למפעלים ע"י עבודה שיטתית וניתוח מערכתי.

 

מטרת הייעוץ ההנדסי והסביבתי של חברת סוטוק הוא מתן פתרון יעיל, פשוט לתפעול, כלכלי, וסביבתי אשר ייתן מענה ארוך טווח לחריגות השפכים במפעל.

bottom of page