אנליזות שדה, סיווג, מיון וטיפול בשפכים תעשייתיים

מפעל דטרגנטים החזיק כמויות גדולות במיוחד של שפכים תעשייתיים ללא ידע מקדים על תכולת החומר או גורמי הסיכון השונים- בוצעו אנליזות שדה שעל פיהם השפכים סווגו ומוינו. לאחר שלב המיון נמצאו פתרונות קצה עבור כל זרם פסולת שהתגלה.

תהליך המיון ,הסיווג והקיטלוג הצריך ידע והבנה מעמיקה ברמה הכימית והתפעולית. על ידי ניהול פסולת נכון נחסכו מיליוני שקלים עבור המפעל ע"י ניצול פסולת כחומרי גלם ומציאת ספקים רלוונטיים בארץ ובחו"ל לטיפול בפסולת.

 

Mobile :+972-54-7499711 Email : maor@sutok.co.il Adress: Haifa , Israel. ​​​© 2020 by Sutok | Site Map

 

  • sutok YouTube
  • Instagram Sutok
  • Facebook Sutok
  • LinkedIn Sutok
  • Twitter Sutok

היתר רעלים | היתר פליטה | תסקיר השפעה על הסביבה | פינוי פסולת מסוכנת | ייעוץ סביבתי | תיק מפעל | טיפול בשפכים | טיפול בפסולת מסוכנת