תסקיר השפעה על הסביבה

בפרויקט זה התבקשנו לבצע תסקיר השפעה על הסביבה, לצורך מפעל של חברה בינלאומית.

על מנת לבצע ניתוח נתונים מקיף, נבדקו כל ההבטים הסביבתיים והבטיחותיים של המפעל.

כחלק מהסקר בוצע ניתוח של מבנה המפעל, תשתיות, הטופוגרפיה, גיאולוגיה, משטר הגשמים, זרימות, הידרוגיאולוגיה של האזור, ועוד.

 

הדוח הסופי כלל נתונים ודוחות הנוגעים לרשויות השונות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, היתרי בניה וכו', כאשר נסקרה גם התנהלות המפעל בשגרה וחירום, הכשרות כוח אדם, וכדומה.

נעשתה בדיקה מקיפה של ההשפעות הסביבתיות של המפעל, החל מחומרים מסוכנים, היתר רעלים, נהלי בטיחות, סקר מרחקי הפרדה, סקר קרקעות, טכנולוגיות טיפול בשפכים תעשייתיים ומים מליחים, סקרי פליטות, סקר שפכים, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת, ועוד.

 

הדוח נעשה על פי ובהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה והתייחס לכלל החקיקה הסביבתית בנושאי הגנה על הסביבה, איכות מים, איכות אוויר, פסולת ומיחזור, טיפול במים ושפכים, אחזקה ועבודה עם חומרים מסוכנים, כללי בטיחות עבודה, והרגולציות השונות.

פרויקט תסקיר ההשפעה על הסביבה היה מוגבל בזמנים, ועם זאת ביצעה אותו חברת סוטוק במקצועיות ועל הצד הטוב ביותר, תוך הסתכלות מקיפה והתחשבות בכלל הגורמים המשפיעים על הסביבה.

חברת סוטוק מתמחה בתסקירי השפעה על הסביבה ומלווה את הלקוח לאורך כל התהליך בייעוץ סביבתי ועבודה מול הרשויות השונות וגורמי הרגולציה.

 

Mobile :+972-54-7499711 Email : maor@sutok.co.il Adress: Haifa , Israel. ​​​© 2020 by Sutok | Site Map

 

  • sutok YouTube
  • Instagram Sutok
  • Facebook Sutok
  • LinkedIn Sutok
  • Twitter Sutok

היתר רעלים | היתר פליטה | תסקיר השפעה על הסביבה | פינוי פסולת מסוכנת | ייעוץ סביבתי | תיק מפעל | טיפול בשפכים | טיפול בפסולת מסוכנת