סקר מרחקי הפרדה- קדש ברנע

בפרויקט זה התבקשנו לבצע סקרי מרחקי הפרדה עבור שתי חוות לולים סמוכות, המגדלות עופות למאכל, ומשתמשות בגפ"מ (גז פחמימני מעובה) לצורך חימום מתקני הגידול במהלך חודשי החורף. אחת החוות נזקקה לסקר מרחקי ההפרדה לצורך חידוש היתר הרעלים, ובעבור השניה היתה זו בקשה ראשונה להיתר רעלים.

בחודש 5/2020 עדכן המשרד להגנת הסביבה את הנהלים להפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין רצפטורים ציבוריים ובתי מגורים, במטרה לצמצם ולמנוע תאונות בהן מעורבים חומרים מסוכנים, וליישר קו עם מדיניות האיחוד האירופי (SEVESO 2), כך, כל יצרן המחזיק בתחומי המפעל או החווה חומר המוגדר כמסוכן, רעיל, דליק או נפיץ, מחויב, עם חידוש היתר הרעלים (אחת לשנה-שלוש) בביצוע סקר מרחקי הפרדה ובשיפור יכולת המיגון מפני פגיעה אפשרית בבריאות הציבור ובסביבה.

גפ"מ, המשמש בין היתר כגז בישול, הינו תוצר של תהליך זיקוק הנפט, הוא חסר ריח וצבע, נפיץ ודליק. התלקחותו עלולה לגרום, בפיצוץ, לנזק חמור ברדיוס של מאות מטרים. לצורך איחסון ושינוע, הגפ"מ נדחס בלחץ גבוה, מה שגורם להתפזרות מהירה בעת שחרור בלתי מבוקר כתוצאה מכשל במיכל האיחסון (בלאי של המיכל, צנרת או פיית המילוי, או כתוצאה מנזק אקראי או מכוון).עוצמת פיצוץ ק"ג גפ"מ בתנאים מסויימים, מקבילה בעוצמתה לפיצוץ 1 ק"ג חומר נפץ.

במהלך סקר מרחקי ההפרדה בדקנו את משטר הרוחות באתר, את קירבת מצבורי הגפ"מ לרצפטורים ציבוריים קיימים ועתידיים, ובאמצעות מודל ייעודי, בחנו את פיזור הגפ"מ במקרה של תקלה, שעלולה לגרום לפיצוץ. באמצעות המודל בחנו את פיזור החומר במקרה של אירוע דומינו (תגובת שרשרת), של צוברים מוטמנים, לצורך חיזוי ההשפעה של פיצוץ בסדר גודל של עשרות טונות גפ"מ בו זמנית, על רצפטורים ציבוריים המצויים בקרבת מקום.

על פי הסקר שביצענו, נמצא כי המשק עומד בדרישות מדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד להגנת הסביבה. בטווחי הסיכון הקיימים לא נמצאים או מתוכננים רצפטורים ציבוריים שעלולים להיפגש בתרחישי הסיכון שנבחנו. בנוסף, על פי חריג "השטח הנקי", עומדת החווה בדרישות המחמירות של המשרד. כמו כן, רדיוס הסיכון שנבדק ע"פ המודל, אינו חורג מגבולות שטח החווה.

אנו בסוטוק הנדסה סביבתית, מלווים את לקוחותינו במסירות ותוך עמידה בלוחות זמנים, ומסייעים בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים ורגולטוריים שונים.

kadesh-barnea.jpg