היתר רעלים ליבוא, סחר ואיחסון חומ"ס

בפרויקט זה, הלקוח, פנה אלינו בבקשה להנפקת היתר רעלים עבור תכשיר המשמש בתחום הבניה. הלקוח התבקש להציג היתר רעלים לצורך שחרור מכולה מהנמל. לצורך כך סייענו ללקוח לאתר מחסן מורשה להחזקת רעלים, והנפקת היתר רעלים זמני למסחר ברעלים, עד להסדרת היתר רעלים הכולל גם איחסון של החומר המסוכן במחסני החברה.

במסגרת היתר רעלים חדש, יש לערוך התאמות טכניות ורגולטוריות; ההתאמות הטכניות לאחסון חומרים מסוכנים דורשות תיכנון והתאמה של מחסן קיים (או הקמה של מחסן ייעודי) לאחסון החומ"ס, העומד בדרישות המשרד להגנ"ס, פיקוד העורף ורשות כיבוי וההצלה.

דרישות אלו כוללות אמצעים למניעת דליפת החומר לסביבה (תנאי איחסון מתאימים, מאצרות), גילוי וזיהוי דליפות והגנה מפני שריפות שעלולות לגרום לפיזור החומר ולפגיעה באדם ובסביבה (אמצעים לאוורור, כיבוי והגנה על העובדים במקרה של פגיעה בחומ"ס).

הדרישות הרגולטוריות בתהליך קבלת היתר רעלים כוללות סקר מרחקי הפרדה, תיק מפעל, קבלת אישורים מפיקוד העורף ומרשות כבאות והצלה והנפקת רישיון עסק חדש לעיסוק הרלוונטי ברעלים (ייבוא, סחר, איחסון וכד').

 

 

התהליך כולו ארך חודשים ארוכים, במהלכו ליווינו את הלקוח בפגישות עם גורמים מקצועיים, ו"רצנו" עבורו בין הגורמים השונים, הנפקנו אישורים, קישרנו בין יועצים וביצענו את כל הנדרש לסגירת כל הקצוות במסירות ותוך הקפדה על הפרטים קטנים כגדולים.